Inkoopadvies

Abbenhuis inkoopadvies en aanbesteden adviseert u bij uw inkoopvraagstuk van inkoopstrategie tot en met procesoptimalisatie inclusief de implementatie daarvan. Ook voor spendanalyses, categorie strategieën en het implementeren van inkoop- en/of facturatieoplossingen bent u bij Abbenhuis Inkoopadvies en aanbesteden aan het juiste adres.

Inkooporganisatie: Wij helpen u met het opstellen van uw inkoopstrategie in lijn met uw bedrijfsstrategie. Indien nodig stellen we ook inkoopbeleid met u op en leggen we dit vast in inkoopprocedures en processen met daarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Inkoopstrategie: Wij helpen uw organisatie bij het maken van de keuze welke activiteiten u zelf uitvoert (make) of inkoopt (buy) om zo een gedegen make-or buy decision te maken.

Inkoopproces: Wij helpen uw organisatie bij het opstellen of verbeteren van uw inkoop- en/of contractmanagement processen. Onze aanpak hierin bestaat uit het uitvoeren van een spendanalyse, het identificeren van inkoopcategorieën en het opstellen van doelstellingen per categorie (categoriemanagement), en het opstellen of verbeteren van één of meerdere van de onderdelen van uw inkoop- en contractmanagement proces (source-to contract, contractmanagement en/of purchase-to-pay):

Inkoop- en contractmanagement systemen / e-procurement: Wij adviseren u over het implementeren of verbeteren van uw inkoop- en contractmanagement systemen. Dit kan het gehele proces zijn, of onderdelen daarvan zoals source-to-contract (S2C), contractmanagement en purchase-to-pay (P2P), eventueel inclusief e-facturatie strategie en oplossing.

 • Spendanalyse: op basis van een spendanalyse brengen we de huidige uitgaven van uw organisatie in beeld.
 • Categorymanagement: op basis van de spendanalyse worden de belangrijkste inkoopcategorieën onderscheiden (bijvoorbeeld IT, HR, Facilities, Primair proces). Per inkoopcategorie wordt een categorie strategie met uw specialisten opgesteld met daarin onder meer korte en lange termijn doelen. Doelen liggen in lijn met uw organisatiestrategie en inkoopstrategie en kunnen invulling geven aan specifieke uitdagingen (kwaliteit omhoog, risico omlaag) en/of besparingen. De categoriestrategie wordt vastgelegd in een categorieplan.
 • Source-to-contract: strategische en tactische inkoopprocedures en processen met daarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het proces van source-to-contract (S2C). Binnen dit proces wordt de categoriestrategie doorvertaald naar een sourcingstrategie per inkoop, en worden de concrete producten en/of diensten ingekocht. Indien gewenst kunnen wij u ook ondersteunen met deze inkoop.
 • Contractmanagement: contractmanagement procedures en processen met daarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het uitvoeren van contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement zodat uw organisatie geleverd krijgt wat is ingekocht.
 • Purchase-to-pay: operationele inkoopprocedures en processen met daarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het proces van purchase-to-pay (P2P).

Uitgevoerde opdrachten op gebied van inkoopadvies

Door ons uitgevoerde opdrachten op gebied inkoopadvies betreffen onder meer:

 • Adviseur voor de strategie en implementatie van e-facturatie bij alle onderdelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Projectmanager voor de strategie en implementatie van e-facturatie bij het RIVM
 • Implementatie consultant voor e-procurement oplossing van de Rijksoverheid
 • Advies over verbetering van inkoop- en contractmanagement processen inclusief procesbeschrijving voor een overheidsorganisatie
 • Advies over verbetering van inkoop processen inclusief procesbeschrijving voor een overheidsorganisatie
 • Advies over verbetering van contractmanagement processen inclusief procesbeschrijving voor een overheidsorganisatie
 • Advies over verbetering inkoop- en contractmanagement processen inclusief procesbeschrijving voor een overheidsorganisatie
 • Implementatie CTM solutions bij een Inkoop Uitvoerings Centrum (IUC)
 • Second opions op aanbesteding ten aanzien van sourcing strategie, perceel indeling, gunningsmodel en transitie.
 • Advies naar indicatoren voor het signaleren van risicovolle aanbestedingen in de voorbereidingsfase en het opstellen van mitigerende maatregelen bij deze risicovolle aanbestedingen voor overheidsorganisaties.
 • Advisering over prijsmodel voor een Europese aanbesteding voor software resellers

Wat anderen zeggen

Inkoopmanager overheid:
"Ramon heeft veel kennis en ervaring, rustige persoon, geeft goede adviezen en komt met oplossingen".
Rapportcijfer 9.

Categoriemanager Rijksoverheid:
“Ramon is vasthoudend, komt afspraken na, denkt mee en is goed in projectmanagement”.

Rapportcijfer 9.

Inkoopmanager IUC Rijksoverheid:
Deskundigheid, adviesvaardigheden, flexibiliteit zijn sterke punten”.

Rapportcijfer 8.

Inkoopcoördinator Waterschap:
“Ramon is betrokken, accuraat, en professioneel. Hij kan goed sturen op het proces, heeft kennis van zowel proces als materie en komt afspraken na en ontzorgt.”

Rapportcijfer 9.

Afdelingshoofd financiële administratie uitvoeringsorganisatie rijksoverheid:
“Ramon denkt mee, komt zijn afspraken na, heeft verstand van de materie en is prettig in de omgang. Ik heb met Ramon prettig samengewerkt, als er iets geëscaleerd moest worden dan kwam hij ermee waarbij Ramon goed hoofd en bijzaken weet te onderscheiden.”

Rapportcijfer 9.

Inkoopmanager IUC Rijksoverheid:
“Het was zeer prettig samenwerken. Goede persoonlijkheid, gedegen kennis van zaken, Ramon zoekt op de juiste momenten afstemming en heeft goede politieke sensitiviteit.”

Rapportcijfer 10.

Opdrachten uitgevoerd voor onder meer: