Advies over Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) wordt terecht steeds belangrijker binnen de aanbestedingspraktijk. Vanuit Abbenhuis inkoopadvies & aanbesteden adviseren wij aanbestedende diensten en leveranciers hoe zij maximaal kunnen scoren op gebied van MVOI.

MVOI thema’s

MVOI onderdelen binnen een aanbesteding bestaan in de regel uit één of meerdere van de volgende onderdelen:

 1. Milieu: het toepassen van (minimum) eisen uit de MVI criteriatool. Daarboven op eisen en wensen om lucht-, water- en/of bodemvervuiling te voorkomen plus het ontstaan van afval te voorkomen en/of zorgvuldig te verwerken.
 2. Klimaat: het voorkomen en beperken van reisbewegingen. En het beperken en compenseren van CO2 uitstoot.
 3. Circulair: het gebruik van grondstoffen zoveel beperken. Door grondstoffen, onderdelen en producten na hun levensduur opnieuw in te zetten zijn geen nieuwe grondstoffen nodig.
 4. Ketenverantwoordelijkheid / Internationale Sociale Voorwaarden (ISV): inzage in de keten, het nemen van verantwoordelijkheid voor die keten en het waarborgen van ISV.
 5. Social return: mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring helpen en houden of inkoop van compensatie orders bij sociale werkplaatsen.
 6. Diversiteit en inclusie: hoe diversiteit en inclusief tot uiting komt in het team dat de opdracht uitvoert en wat de ambities zijn van opdrachtnemer binnen dit thema.
MVOI-thema's

In projecten en aanbestedingen denkt Abbenhuis Inkoopadvies & aanbesteden actief mee en daagt uw team uit om maximale impact te realiseren op gebied van MVOI.

MVOI dienstverlening voor aanbestedende diensten:

In projecten en aanbestedingen denkt Abbenhuis Inkoopadvies & aanbesteden actief mee en daagt uw team uit om maximale impact te realiseren op gebied van MVOI. Dit betreft onder meer:

  • Begeleiding van marktverkenning en/of marktconsultaties om bij de markt te toetsen wat haalbaar en ambitieus mogelijk is op gebied van MVOI.
  • In het ontwerp van aanbestedingen een gunningsmodel ontwerpen, met een ambitieuze rol voor MVOI. Meer over onze begeleiding van Aanbestedende diensten bij (Europese) aanbestedingen leest u hier.
  • Procesbegeleiding van de beoordeling van de inschrijvingen of het MVOI component.
  • MVOI beleid en/of plan opstellen en uitvoeren voor het realiseren van MVOI doelen binnen uw organisatie.

Indien nodig betrekken wij hier MVOI experts uit het netwerk van Abbenhuis inkoopadvies & aanbesteden bij. De aanbestedingen IWR|Werkplekhardware 2021 voor de Rijksoverheid die Ramon Abbenhuis als inkoopadviseur heeft begeleid won de Europese Procura+ Awards voor Innovation Procurement of the Year. De Procura + Awards belonen succesvolle, duurzame en innovatieve openbare aanbestedingen. Deze aanbestedingen leiden tot aanzienlijke verbeteringen van publieke goederen, diensten, processen en infrastructuur. Procura+ is een netwerk van Europese overheidsinstanties die actief zijn op het gebied van duurzame inkoop. De IWR|Werkplekhardware raamcontracten vertegenwoordigen een totale waarde van €474 miljoen.

Tevens zijn deze aanbestedingen door een vakjury gekozen als één van de drie genomineerden voor de KoopWijsPrijs 2021. De KoopWijsPrijs is een initiatief van de Rijksoverheid en wordt jaarlijks uitgereikt aan een ambitieus, vernieuwend of anderszins opvallend project op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Sinds 2021 streeft Abbenhuis inkoopadvies & aanbesteden naar weging van MVOI onderdelen binnen (Europese) aanbestedingen van minimaal 10% en waar mogelijk hoger.

Awards

MVOI dienstverlening voor leveranciers/inschrijvers:

Ook aan de kant van leveranciers/inschrijvers ondersteunt Abbenhuis inkoopadvies & aanbesteden bij het realiseren van MVOI. Dit bestaat onder meer uit:

 • Advisering bij deelname van een leverancier aan een marktverkenning en/of marktconsultatie om de juiste input te leveren wat haalbaar is voor u als Inschrijver. Daarmee beïnvloeden potentieel de daadwerkelijke (Europese) aanbesteding en maximaliseren we uw winkansen.
 • Advisering bij het opstellen van uw offerte/inschrijving op een (Europese) aanbesteding waar bijvoorbeeld MVOI een belangrijk onderdeel van uit maakt. We reviewen uw offerte/Inschrijving zodat deze concreet wordt verbeterd of nemen u schrijfwerk uit handen door (delen van) de offerte/Inschrijving te schrijven. Meer over onze begeleiding van leveranciers bij het inschrijven op (Europese) aanbestedingen leest u hier.
 • MVOI beleid en/of plan opstellen en uitvoeren voor het realiseren van MVOI doelen van uw klant(en) via de dienstverlening van uw organisatie.

Practise what you preace: MVOI in eigen bedrijfsvoering.

In de eigen bedrijfsvoering zet Abbenhuis inkoopadvies & aanbesteden zich in om de eigen voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Ons kantoor wordt verwarmd met een grondwarmtepomp, de stroom wordt opgewekt met zonnepanelen en reisbewegingen maken wij met het OV of met een elektrische auto. De resterende CO2 uitstoot wordt jaarlijks meer dan gecompenseerd. In 2021 werden hiervoor circa 800 bomen aangeplant, in 2022 circa 900 bomen, in 2023 circa 1000 bomen en voor 2024 staat een bos van >1000 bomen in de planning.

Duurzaam

Wat anderen zeggen

Inkoopmanager overheid:
"Ramon heeft veel kennis en ervaring, rustige persoon, geeft goede adviezen en komt met oplossingen".
Rapportcijfer 9.

Categoriemanager Rijksoverheid:
“Ramon is vasthoudend, komt afspraken na, denkt mee en is goed in projectmanagement”.

Rapportcijfer 9.

Inkoopmanager IUC Rijksoverheid:
Deskundigheid, adviesvaardigheden, flexibiliteit zijn sterke punten”.

Rapportcijfer 8.

Inkoopcoördinator Waterschap:
“Ramon is betrokken, accuraat, en professioneel. Hij kan goed sturen op het proces, heeft kennis van zowel proces als materie en komt afspraken na en ontzorgt.”

Rapportcijfer 9.

Afdelingshoofd financiële administratie uitvoeringsorganisatie rijksoverheid:
“Ramon denkt mee, komt zijn afspraken na, heeft verstand van de materie en is prettig in de omgang. Ik heb met Ramon prettig samengewerkt, als er iets geëscaleerd moest worden dan kwam hij ermee waarbij Ramon goed hoofd en bijzaken weet te onderscheiden.”

Rapportcijfer 9.

Inkoopmanager IUC Rijksoverheid:
“Het was zeer prettig samenwerken. Goede persoonlijkheid, gedegen kennis van zaken, Ramon zoekt op de juiste momenten afstemming en heeft goede politieke sensitiviteit.”

Rapportcijfer 10.

Opdrachten uitgevoerd voor onder meer: