(Europees) aanbesteden

Heeft u deskundige begeleiding nodig voor uitvoering van uw (Europese) aanbesteding(en)? Abbenhuis inkoopadvies & aanbesteden helpt u hier graag bij.

Wij beschikken over zeer ruime kennis en ervaring in het begeleiden van (Europese) aanbestedingen van diverse soorten inkoopcategorieën en branches waaronder IT, HR, externe inhuur en facilitair.

Specialiteit van Abbenhuis inkoopadvies & aanbesteden is het begeleiden van (Europese) aanbestedingen op gebied van IT:

  • Werkplekdiensten: (Europese) aanbestedingen voor werkplekdiensten;
  • Werkplek hardware: (Europese) aanbestedingen voor raamovereenkomsten en diverse minicompetities op gebied van werkplekhardware waaronder laptops, vaste pc’s (thin/fat/hybride clients), beeldschermen, smartphones, tablets, accessoires en de daaraan gerelateerde dienstverlening;
  • Datacenter hardware: (Europese) aanbestedingen voor raamovereenkomsten en diverse (Europese) aanbestedingen en minicompetities op gebied van datacenter hardware waaronder housing, netwerk en netwerkcomponenten, service en servercomponenten, storage, integratie waaronder (hyper) converged infrastructure (2x), beveiliging en continuïteit waaronder (next generation) firewalls, (network) intrusion detection/prevention apparatuur (IDS/IPS) en cryptografie.
  • Standaard software: (Europese) aanbestedingen voor standaard software raamovereenkomsten en diverse (Europese) aanbestedingen en minicompetities waaronder (API) Management Gateway (2x), autorisatiebeheer systeem/Identity Governance Administration (IGA) als onderdeel van Identity and Access Management (IAM), referentie gegevens system, security awareness software, datawarehouse software, testautomatisering software, functie punt analyse software, wachtrij software en zaaksysteem.
  • Telefonie: (Europese) aanbestedingen voor diverse telecommunicatiediensten waaronder vaste telefonie, mobiele telefonie, netwerkdienstverlening, VPN en VoIP.
  • Hosting: (Europese) aanbestedingen voor cloud hosting en webhosting.
  • Diverse IT diensten: waaronder (Europese) aanbestedingen voor logistieke en IT diensten, e-herkennings makelaars/brokers, uitbesteding van de gehele IT infrastructuur waaronder gebruikers diensten: werkplek, groupware, voice & video, mobiel, printing, Identity & Acces Management (I&AM), Service desk, Rekencentrum diensten: hosting, gegevens opslag, netwerk management, Connectiviteit diensten: LAN, WAN & Internet, openbare telefonie.

Onderaan deze pagina treft u een totaal overzicht van uitgevoerde (Europese)aanbestedingen. De aanbestedingen betreffen trajecten van tienduizenden euro’s tot €500 miljoen en alles daar tussen in.

Abbenhuis inkoopadvies & aanbesteden heeft ervaring bij een breed pallet aan opdrachtgevers waaronder:

  • Rijksoverheid: aanbestedingen voor ministeries, uitvoeringsorganisaties ZBO’s en aanbestedingen in opdracht van categoriemanagement voor de gehele rijksoverheid.
  • Decentrale overheid: aanbestedingen voor gemeentes en waterschappen;
  • Bedrijfsleven: aanbestedingen voor private organisaties.

Werkwijze

Abbenhuis inkoopadvies & aanbesteden voert (Europese) aanbesteding uit als een project en doet dit samen met uw medewerkers in het projectteam waarbij de volgende stappen worden uitgevoerd:

1. Voorbereiding en strategie: We verdiepen ons in uw organisatiestrategie, processen, uitgangspunten, huisregels en templates en zet het projectdossier op. Tevens organiseren we organiseren een kick-off met het projectteam, geven toelichting op het aanbestedingsproces, de planning en bespreken de doelstellingen, randvoorwaarden, huidige en gewenste situatie. We stellen een plan van aanpak op waaruit blijkt wie wanneer wat moet leveren. Tevens inventariseren we de belangrijkste risico’s en kansen. Indien nodig voeren we een interne (sterktes en zwaktes) – en externe (kansen en bedreigingen) analyse uit en stellen we een n aanbesteding/inkoopstrategie op. Daarbij kijken wij naar operationele, financiële en commercieel/juridische aspecten, zowel kwalitatief als kwantitatief. We kijken naar de markt en wanneer nodig voeren wij desgewenst een marktconsultatie uit.

2. Specificeren: We ondersteunen het projectteam in het opstellen van de specificaties. Voor complexe projecten doen we dat in een aantal workshops. Na een validatie van de vraagspecificatie stellen we de aanbestedingsstukken op conform uw (of onze) templates.

“Bij een IT aanbesteding of inschrijving adviseren we niet alleen vanuit inkoop/verkoop perspectief, maar kunnen we ook het traject procesmatig begeleiden binnen de afgesproken planning. Tevens praten we op inhoud mee met uw IT specialisten.”

Ramon Abbenhuis

3. Selecteren: We publiceren de stukken op TenderNed en/of op uw verzoek in een ander system. We beantwoorden inkoop- en juridische NVI vragen in concept en coördineren de beantwoording van inhoudelijke vragen. We toetsen of offertes/inschrijvingen voldoen aan de minimale vereisten en coördineren en faciliteren het beoordelingsproces door het opstellen van een beoordelingsprotocol, het trainen van de beoordelaars, het uitreiken van beoordelings-templates en we coördineren de beoordeling.

4. Concretiseren en contracteren: Indien we een concretiseringsfase of proof of concept/delivery overeengekomen zijn, dan voeren we die uit conform het plan. Na succesvol afronden van de concretisering stellen we een gunningsadvies op, waarop uw organisatie een besluit neemt. Na gunningsbesluit verzenden we de brieven voor voornemen tot gunnen/afwijzen en vervolgens de definitieve conform uw of onze templates.

5. Evalueren: We evalueren de aanbesteding met de interne klant(medewerkers) en de inkoopafdeling zodat eventuele sterke punten en geleerde lessen in een volgende Aanbesteding kunnen worden meegenomen. We verzorgen indien nodig nazorg voor afgewezen leveranciers middels een (telefonisch) gesprek. We dragen het dossier en eventueel open punten over aan de contractmanagement en/of lijnorganisatie die idealiter al tijdens de aanbesteding zijn betrokken.

Wat anderen zeggen

Inkoopmanager overheid:
"Ramon heeft veel kennis en ervaring, rustige persoon, geeft goede adviezen en komt met oplossingen".
Rapportcijfer 9.

Categoriemanager Rijksoverheid:
“Ramon is vasthoudend, komt afspraken na, denkt mee en is goed in projectmanagement”.

Rapportcijfer 9.

Inkoopmanager IUC Rijksoverheid:
Deskundigheid, adviesvaardigheden, flexibiliteit zijn sterke punten”.

Rapportcijfer 8.

Inkoopcoördinator Waterschap:
“Ramon is betrokken, accuraat, en professioneel. Hij kan goed sturen op het proces, heeft kennis van zowel proces als materie en komt afspraken na en ontzorgt.”

Rapportcijfer 9.

Afdelingshoofd financiële administratie uitvoeringsorganisatie rijksoverheid:
“Ramon denkt mee, komt zijn afspraken na, heeft verstand van de materie en is prettig in de omgang. Ik heb met Ramon prettig samengewerkt, als er iets geëscaleerd moest worden dan kwam hij ermee waarbij Ramon goed hoofd en bijzaken weet te onderscheiden.”

Rapportcijfer 9.

Inkoopmanager IUC Rijksoverheid:
“Het was zeer prettig samenwerken. Goede persoonlijkheid, gedegen kennis van zaken, Ramon zoekt op de juiste momenten afstemming en heeft goede politieke sensitiviteit.”

Rapportcijfer 10.

Afgeronde opdrachten

Een breed scala aan opdrachten is uitgevoerd van inkoopadvies tot veel (Europese) Aanbestedingen op gebied van IT (Hardware, software, telefonie en dienstverlening).

Legenda

Hardware aanbesteding

Telefonie aanbesteding

Software aanbesteding

Aanbestedingen IT dienstverlening

Advies

Aanbesteding overig

Rijksoverheid, categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR)

Europese aanbesteding IWR2021|Werkplekhardware| Beeldschermen (inclusief accessoires en optionele dienstverlening) voor gehele Rijksoverheid

€60.000.000,00

Rijksoverheid, categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR)

Europese aanbesteding IWR2021|Werkplekhardware| Laptops en Vaste ICT werkplekken (inclusief accessoires en optionele dienstverlening) voor gehele Rijksoverheid

€240.000.000,00

Rijksoverheid, categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR)

Europese aanbesteding IWR2021|Werkplekhardware| Android devices en accessoires (inclusief optionele dienstverlening) voor gehele Rijksoverheid

€60.000.000,00

Rijksoverheid, categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR)

Europese aanbesteding IWR2021|Werkplekhardware| iOS, MacOS en iPadOS devices (inclusief accessoires en optionele dienstverlening) voor gehele Rijksoverheid

€95.000.000,00

Rijksoverheid, categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR)

Europese aanbesteding IWR2021|Werkplekhardware| Diensten voor gehele Rijksoverheid

€19.000.000,00

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV)

Europese aanbesteding Standaard software en gerelateerde dienstverlening voor de ministeries van EZK & LNV

€184.000.000,00

UWV

Europese aanbesteding Werkplekdiensten (via Mededingingsprocedure met onderhandeling)

€235.000.000

Software aanbesteding

UWV

Europese aanbesteding PES-suite voor Bemiddelingsservice en dienstverlening

€58.150.00

Software aanbesteding

UWV

Europese aanbesteding Autorisatiebeheersysteem (ABS) en dienstverlening

€4.400.300

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Europese aanbesteding voor Primaire – en Secundaire Herkenningsmakelaar voor het elektronisch Toegangsdienstenstelsel

€700.000,00

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Europese aanbesteding voor Managed hosting van Webapplicaties

€7.800.000,00

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Logistieke en ICT dienstverlening

€8.000.000,00

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Europese aanbesteding voor Transport, verzorging en opvang van in beslag- en in bewaring genomen Gezelschapsdieren voor Rijksoverheid

€4.540.000,00

Waterschap HDSR

Europese aanbesteding reseller datacenter, werkplek en telefonie hardware en dienstverlening

€2.500.000,00

Waterschap HDSR

Europese aanbesteding reseller standaard software en dienstverlening

€8.500.000,00

Waterschap HDSR

Europese aanbesteding taxatie en grondverwerving dienstverlening

€5.600.000,00

Waterschap HDSR

Meervoudig onderhandse aanbesteding sociale en specifieke dienst Notarisdienstverlening

€700.000,00

Waterschap HDSR

Europese aanbesteding telecommunicatiediensten (vaste telefonie, mobiele telefonie en netwerklijnen)

€1.900.000,00

Waterschap HDSR

Europese aanbesteding duurzaam terreinonderhoud waterzuiveringen

€1.000.000,00

Raad voor Rechtsbijstand

Aanbesteding IT netwerk dienstverlening

€200.000,00

Rijksoverheid

Aanbesteding Network Intrusion Detection System (NIDS) en dienstverlening

€10.000.000,00

Overheid

Minicompetities cryptosystemen voor overheidsorganisaties

€780.000,00

Overheid

Minicompetities firewall apparatuur en dienstverlening voor overheidsorganisatie

€232.000,00

Overheid

Minicompetitie networking apparatuur voor overheidsorganisatie

€175.000,00

Overheid

Minicompetitie VPN appliance inclusief support voor overheidsorganisatie

€71.000,00

Overheid

Minicompetitie Hyper converged Infrastructure en dienstverlening voor overheidsorganisatie

€1.000.000,00

Overheid

Minicompetitie thin Clients voor uitvoeringsorganisatie

€100.000,00

Overheid

minicompetities hardware divers (privacy screen, ram geheugen module VMWare, servers, serial2ethernet, netbotz appliance, hardware tbv VMWare cluster, hardeschijven, laptops, beveiligde telefooons) voor overheidsorganisatie

€105.000,00

Overheid

Marktverkenning en Minicompetitie Standaard software referentie gegevens systeem en dienstverlening voor overheidsorganisatie

€1.060.000,00

Overheid

Minicompetitie threat intel platform en dienstverlening voor overheidsorganisatie

€3.600.000,00

Overheid

Minicompetitie Standaard software API Gateway en dienstverlening voor overheidsorganisatie

€350.000,00

Overheid

Software divers voor overheidsorganisatie

€1.453.000,00

Overheid

Meervoudig onderhandse aanbestedingen NBV onderzoek / BSPA certificeringen voor overheidsorganisatie

€131.000,00

Overheid

Marktverkenning en aanbesteding security awareness programma voor overheidsorganisatie

€700.000,00

Overheid

Inkoop van Phishing dienstverlening voor overheidsorganisatie

€20.000,00

Overheid

Inkoop van Private cloud hosting dienstverlening voor overheidsorganisatie

€31.000,00

Overheid

Meervoudig onderhandse aanbesteding cyber security onderzoeken voor Cyber Security Raad (CSR)

€258.300,00

Overheid

Meervoudig onderhandse aanbesteding Raamovereenkomst Open Source Intelligence (OSINT) opleidingen (sociale en specifieke dienst) voor overheidsorganisaties

€740.000,00

Overheid

Inkoop Inhouse CISSP opleiding voor overheidsorganisatie

€30.000,00

Overheid

Inkoop Inhouse CISSP opleiding voor overheidsorganisatie

€564.200,00

Overheid

Minicompetitie opzetten en implementeren van portfoliomanagement voor overheidsorganisatie

€100.000,00

Overheid

Meervoudig onderhandse aanbesteding congreslocatie en organisatie congres voor overheidsorganisatie

€100.000,00

Overheid

Minicompetitie verbetering werkprocessen voor een overheidsorganisatie

€900.000,00

Overheid

Nadere overeenkomst beeldschermen voor overheidsorganisatie

€4.375.000,00

Overheid

Nadere overeenkomst beeldschermen voor overheidsorganisatie

€250.000,00

Overheid

Nadere overeenkomst laptops en vaste pc’s voor overheidsorganisatie

€8.100.000,00

Overheid

Nadere overeenkomst laptops en vaste pc’s voor overheidsorganisatie

€2.000.000,00

Overheid

Nadere overeenkomst Android producten voor overheidsorganisatie

€3.060.000,00

Overheid

Nadere overeenkomst Android telefoons voor overheidsorganisatie

€1.110.000,00

Stichting Halt

Europese aanbesteding ICT dienstverlening (via BVP) voor overheidsorganisatie

€2.500.000,00

UWV

Marktconsultatie en Europese aanbesteding API Gateway en dienstverlening

€740.000,00

Overheid

Meervoudig onderhandse aanbesteding Google Search Appliance en dienstverlening voor overheidsorganisatie

€161.000,00

Overheid

Onderhandeling contractverlenging Vacatureverwerving en arbeidsmarktinformatie voor overheidsorganisatie

€380.000,00

Overheid

Meervoudig onderhandse aanbesteding Virtualisatie software en dienstverlening voor overheidsorganisatie

€200.000,00

Overheid

Meervoudig onderhandse aanbesteding Wachtrij software en dienstverlening voor overheidsorganisatie

€180.000,00

Overheid

Meervoudig onderhandse aanbesteding Functie punt analyse software en dienstverlening voor overheidsorganisatie

€150.000,00

Overheid

Diverse inkoop van IT dienstverlening voor overheidsorganisatie

€200.000,00

Bedrijf in de financiële sector

Inkoop van een e-procurement pakket

 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Adviseur voor de strategie en implementatie van e-facturatie bij alle onderdelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Projectmanager voor de strategie en implementatie van e-facturatie bij het RIVM

Logius

Implementatie consultant voor e-procurement oplossing van de Rijksoverheid

Politie

Advisering over de inrichting en inwerking brengen van de staf korpsleiding met een focus op de directies Facilitair Management en Informatie Voorziening;

Bedrijf in logistieke sector

Advies over verbetering van inkoop- en contractmanagement processen inclusief procesbeschrijving

Overheidsorganisatie

Advies over verbetering van inkoop processen inclusief procesbeschrijving

Overheidsorganisatie

Advies over verbetering van contractmanagement processen inclusief procesbeschrijving

Overheidsorganisatie

Advies over verbetering inkoop- en contractmanagement processen inclusief procesbeschrijving

Overheidsorganisatie

Implementatie CTM solutions bij een Inkoop Uitvoerings Centrum (IUC)

Rijksoverheid

Second opions op een aanbesteding van de Rijksoverheid ten aanzien van sourcing strategie, perceel indeling, gunningsmodel en transitie.

Rijksoverheid

Advies naar indicatoren voor het signaleren van risicovolle aanbestedingen in de voorbereidingsfase en het opstellen van mitigerende maatregelen bij deze risicovolle aanbestedingen.

Overheidsorganisatie

Advisering over prijsmodel voor een Europese aanbesteding voor software resellers

Bedrijf in de financiële sector

Quality assurance bij de inkoop van e-procurement software

Opdrachten uitgevoerd voor onder meer: